text.skipToContent text.skipToNavigation

Adatvédelmi nyilatkozat

1.    Általános rendelkezések
A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.

Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2.    Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása
Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Henkel részére. A Henkel az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.
A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.
Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.    

3.    Kapcsolatfelvételi űrlap

Adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel. Amennyiben a további megőrzést az ügyfélkapcsolat, illetve valamely jogos érdek, igény, jogszabályi kötelezettség vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 3 hónapig őrizzük meg.

4.    Henkel B2B Shop – felhasználói fiók létrehozása
A Henkel Beauty Care Professional B2B Shopba történő regisztrációjával Schwarzkopf Professional termékeket vásárolhat. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat gyűjtjük, használjuk és dolgozzuk fel:
 
 • Adószám
 • Ország
 • Vállakozás neve
 • Vállalkozás címe, Helység, Postai irányítószám
 • Foglalkozásra, vállalkozásra vonatkozó információ: vállalkozás típusa
 • Vállalkozással kapcsolatos információ: teljes munkaidőben foglalkoztatott fodrászok száma*
 • Megszólítás*
 • Családi és utónév*
 • Telefonszám*
 •  E-mail cím*
 •  Nyelv*
 •  Időzóna*
   
Az adatokat csak a felhasználói fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges mértékig tároljuk, dolgozzuk és használjuk fel.

Fenti adatainak kezelését részben a weboldalon keresztül történő
 • megrendelések létrehozása és teljesítése (azaz a szerződés létrejötte és teljesítése) alapozza meg (1-5. pontok),
 • másrészt a *-gal jelölt mezők kezeléséhez Henkelnek jogos érdeke fűződik a regisztrálni kívánt vállalkozás megismerése és ezáltal a kereskedelmi kapcsolat optimalizálása (6. pont), valamint a zökkenőmentes kapcsolattartás (7-12 pontok) céljából.
Adatait Henkel a Henkel AG & Co. KGaA részére továbbítja az üzleti tranzakciók és a kiszállítások elősegítése érdekében.

Henkel az adatokat fent ismertetett célok eléréséhez szükséges ideig, vagy kötelező jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség esetén, a jogszabályban előírt ideig tárolja.

5.    Személyre szabott tartalom
A felhasználói élmény fokozása, azaz személyre szabott tartalom biztosítása és felhasználói statisztikák készítése érdekében a felhasználói magatartás követésére és elemzésére alkalmas eszközöket kívánunk alkalmazni. Ezek a személyre szabott tartalmak, hirdetések a következő személyes információkon alapulnak: 
 
 • Henkel rendelkezésére bocsátott elérhetőségi adatok
 • Henkellel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és az arra vonatkozó adatokat (pl. weboldalon keresztül küldött levelek, e-mailek)
 • Henkel B2B Shop és más Henkel weboldalak használatára vonatkozó adatai
 • Henkelnél történt vásárlásainak adatai (online és offline) és
 • egyéb, a Henkel részére a fenti célok érdekében megadott adatai, ideértve Henkel által törvényesen, egyéb körülmények között gyűjtött adatokat.
Az e pont szerinti adatkezelés azon alapul, hogy Henkelnek jogos érdeke fűződik a felhasználók igényeihez illeszkedő, személyre szabott tartalmat biztosítani.  Az adatok kezelése és felhasználása megszűnik, ha Ön a következő bekezdés szerint módosítja felhasználói fiókjának beállításait, illetve, ha a felhasználói fiók törlésre kerül.

Felhasználói fiókjában megtilthatja a felhasználói magatartás nyomon követését és elemzését, illetve törölheti a korábban gyűjtött erre vonatkozó adatokat is. Ez esetben az Önnek megjelenített ajánlatok az érdeklődési körét nem veszik majd figyelembe.

6.    Henkel B2B Shop – Ügyfélkapcsolat
Személyes adatait az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatra vonatkozóan is kezeljük. Ez magában foglalja az Önnel való kapcsolatfelvételt és az üzleti kapcsolat javítását (levélben vagy más Ön által meghatározott módon), megrendelései teljesítését és az ezzel kapcsolatos további ügyintézést, valamint azt, hogy értékesítési képviselőink adott esetben felkereshetik Önt.

E célból Henkel a következő adatokat kezeli:
 
 • Henkel rendelkezésére bocsátott elérhetőségi adatok
 • Henkellel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és az arra vonatkozó adatokat (pl. weboldalon keresztül küldött levelek, e-mailek)  
 • más Henkel weboldalak használatára vonatkozó adatai
 • Megrendeléseinek adatait ideértve a Henkelnél történt korábbi vásárlásainak adatait is (online és offline) és
 • egyéb, a Henkel részére a fenti célok érdekében megadott adatai, ideértve Henkel által törvényesen, egyéb körülmények között gyűjtött adatokat is.
   
Fenti célok eléréséhez Henkel összekapcsolhatja a fent felsorolt adatokat más a Henkel által törvényesen, például az Ön offline vagy más webhelyeken folytatott tevékenységének adataival.

Fenti adatainak kezelését részben a weboldalon keresztül történő
 
 • megrendelések teljesítése (azaz a szerződés teljesítése) alapozza meg,
 • másrészt az adatok kezeléséhez Henkelnek jogos érdeke fűződik a kapcsolat fenntartása, javítása céljából.
Henkel az adatokat fent ismertetett célok eléréséhez szükséges ideig, vagy kötelező jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség esetén, a jogszabályban előírt ideig tárolja.

7.    Hírlevél küldése
Amennyiben a regisztráció során vagy a felhasználói fiókjának beállításával külön hozzájárul, úgy a Henkel Beauty Care (kozmetikai üzletág) e-mailben és/vagy sms-ben vagy más Ön által engedélyezett csatornán hírlevelet küld Önnek termékeiről, szolgáltatásairól, ezekkel kapcsolatos ajánlatairól.

Hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja a visszaigazoló e-mailben, vagy bármely ezt követő, az Ön hozzájárulásával küldött hírlevélben található erre vonatkozó hivatkozásra kattintva vagy felhasználói fiókjának beállításával. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

8.    Cookies, Pixel, Fingerprints
Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a Süti szabályzat menüpont alatt ér el. Szintén e menüpont alatt olvashat arról, hogy miként tudja a jövőre nézve a már megadott hozzájárulását visszavonni. Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön több eszközről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

9.    Felhasználói magatartás elemzése – Google Analytics
Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a weboldal a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza, amely a Google, Inc. („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A szolgáltatás ellátásához sütit telepítenek az Ön számítógépére. A süti által generált weboldal használatával kapcsolatos, információkat (ideértve az Ön IP címét) a Google az Egyesült Államok területén működő szerverekre továbbítja és azokon tárolja.

A szolgáltatás IP anonimizálással működik. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unión belüli tagállamokból, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó területekről származó IP címeket lerövidíti (utolsó nyolc számjegyét levágja) azaz azokat anonimizálja. Kizárólag kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP cím továbbításra kerül és az IP cím anonimizálására csak a Google USA-ban működő szerverein kerül sor.

A Google, a weboldal szolgáltatója nevében, ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről a weboldal működtetői számára készített jelentések összeállítására, valamint további a weboldal tevékenységével és az internethasználattal összefüggő egyéb szolgáltatások biztosítására használja a weboldal szolgáltatója részére. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google birtokában lévő bármely más adattal.
Adatgyűjtés letiltása:

A Google adatgyűjtési és felhasználási tevékenységét (sütik és IP cím) letilthatja a böngésző megfelelő beállításának megváltoztatásával vagy úgy is, hogy letölti és telepíti az ehhez szükséges böngészőbővítményt, amely az alábbi webhelyen érhető el:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en10.    Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog, vagy jogainak érvényesítése bíróság előtt
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog
   
A magyar adatvédelmi felügyeleti hatóság neve és elérhetőségi adatai a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu

Törléshez való jog

Ön kérheti a Henkel B2B Shop felhasználói fiókjának és az ezzel kapcsolatban kezelt személyes adatainak törlését a henkel.magyarorszag@henkel.com e-mail címen. Törlés iránti kérése esetén felhasználói fiókját és az ezzel kapcsolatban általunk nyilvántartott adatokat töröljük. Törlés iránti kérelmét nem tudjuk teljesíteni a következő adatokra vonatkozóan: (1) amennyiben valamilyen adatra, iratra jogszabály által előírt megőrzési idő vonatkozik (pl. számla, szállítólevél), úgy ezen adatok és iratok törlésére az előírt megőrzési idő lejáratát követően kerül sor; (2) abban az esetben, ha valamely adatra szükség van jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, akkor ezen adatok körére szintén csak az említett ok megszűnését követően kerül sor.

A felhasználói fiók törlése esetén a Henkel B2B Shop Ön számára nem lesz elérhető.

Tiltakozáshoz való jog
A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.Tiltakozáshoz való jog
A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.


Fenti esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

11.    A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása
A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:
A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://twitter.com/about/resources/buttons
A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://developers.google.com/+/web/; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

A LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti. A LinkedIn beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el következő oldalra: https://developer.linkedin.com/plugins#

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A Twitter adatvédelmi tájékoztatója: https://twitter.com/Data Protection
A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/155833707900388/
A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy